Persberichten

Vlaams Belang trekt met volledige lijst naar de verkiezingen onder het thema "Mechelen veilig"

19 juli 2012

Het Vlaams Belang Mechelen heeft de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen met succes afgerond. Voor de zoveelste maal op rij presenteert de Mechelse afdeling 43 kandidaten die de kleuren van het Vlaams Belang en van de Mechelaars moeten verdedigen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. De lijst telt 22 vrouwen en 21 mannen waarmee Vlaams Belang al voor de derde keer op rij meer vrouwelijke kandidaten telt dan mannelijke. Ook toen dit wettelijk nog niet verplicht was, stonden er meer vrouwen dan mannen op de lijst van het Vlaams Belang. De gemiddelde leeftijd van de  belangrijkste eerste zestien kandidaten bedraagt 43 jaar wat toch wel een jonge lijst mag worden genoemd. 
Zoals reeds eerder gemeld trekt Vlaams volksvertegenwoordiger en huidig fractieleider Frank Creyelman de lijst, gevolgd door de gemeenteraadsleden Catherine François en Hans Keldermans. Ocmwraadslid Ingrid Kluppels en gemeenteraadslid Lieven Van Haelst vullen respectievelijk plaatsen 4 en 5 in.
Plaatsen 6 en 7 gaan naar twee nieuwkomers, Monique Van Genechten en Luc Bauweraerts. Beiden zijn reeds jaren actief achter de schermen en doen nu voor het eerst een echte gooi naar een gemeenteraadszitje.
Nieuw zijn eveneens op 11 Koen Bosman, zoon van oud-senator dokter Roger Bosman en op 12 Nelly Maesen. Verder wordt student  Politieke Wetenschappen Samuel Luyckx ‘valse lijstduwer’ en gemeenteraadslid Piet Van Itterbeeck is ‘valse lijsttrekker’. Eveneens nieuw op 16 wordt Kimberley De Souter. Gemeenteraads- en provincieraadslid Willem Kluppels duwt de lijst.
Het Vlaams Belang trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen onder het thema “Mechelen Veilig”. Daarmee wil het Vlaams Belang focussen op drie soorten veiligheid: fysieke veiligheid tegenover criminaliteit en verloedering, identitaire veiligheid tegenover immigratie en vervreemding en sociale veiligheid tegenover armoede en financiële onzekerheid.

Die drie thema’s worden vertaald naar zes speerpunten:
·       Vlaams Belang kiest voor volkse veiligheid: Ali en Fatima zijn welkom als ze zich gedragen zoals Mark en Maria dat doen. Mechelen is een Vlaamse stad waarin onze normen en waarden de dienst uitmaken en niet de oubollige zeden  van een woestijngodsdienst. Met het Vlaams Belang komt er geen enkele toegeving aan de radicale islam.
 
·        Vlaams Belang kiest voor meer  fysieke veiligheid: Malik, Frans, Igor en Saïd zullen enkel op beide oren kunnen slapen in de gevangenis. Met het Vlaams Belang wordt de strijd tegen criminaliteit verder gezet.  Zonder pardon.
 
·        Vlaams Belang kiest onomwonden voor het eigen volk:  sociale woonwijken worden overspoeld met vreemdelingen terwijl het eigen volk ellenlange wachtlijsten vult. Het is onrechtvaardig dat mensen die geen bijdrage hebben geleverd aan ons sociaal systeem er zomaar gebruik kunnen van maken. Met het Vlaams Belang kiest u bij voorkeur voor eigen mensen.
 
·        Vlaams Belang kiest voor mobiliteit en niet voor stilstand: Mechelen werd ‘autoluw’, straten werden afgesloten en een peperduur parkeerbeleid werd opgedrongen zonder overleg. Met het Vlaams Belang kiest u voor echte inspraak en voor haalbare parkeertarieven.
 
·        Vlaams Belang kiest voor een Bourgondisch Mechelen: ’s avonds lijkt Mechelen uitgestorven.  Te weinig mensen vinden de weg naar onze horeca omwille van de onveiligheid en van het  draconisch verkeersboetebeleid. Met het Vlaams Belang kiest u voor de aanpak van de échte onveiligheid en wordt de automobilist niet langer de melkkoe van het stadsbestuur.
 
·        Vlaams Belang kiest voor een Vlaams Mechelen: weg met de nacht- en telefoonwinkels, pitabars, koffieshops en ‘kruideniers’ met anderstalige reclame. Mechelen is geen Magrebijnse kasbah . Met het Vlaams Belang kiest u voor échte Vlaamse straten.
De voorstelling van het volledige programmaboek met de concrete voorstellen voor een veilig Mechelen in al zijn aspecten volgt later.

Hieronder de volledige lijst van het Vlaams Belang met een aantal quotes van kandidaten:

 1. Frank Creyelman (50), Wupstraat, Muizen
 
Vlaams volksvertegenwoordiger, fractieleider gemeenteraadsfractie
 
Sinds 1995 lid van de Mechelse gemeenteraad en achtereenvolgens van het Vlaams Parlement (1995-1999), van de Senaat (1999-2007) en sinds 2007 opnieuw Vlaams volksvertegenwoordiger als voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 5.222 (2006)

Quote: “Het cordon sanitaire zorgt misschien voor een zekere metaalmoeheid bij de kiezers, maar men vergist zich. Het cordon houdt het Vlaams Belang enkel weg van de postjes, maar niet van de macht om te veranderen. Zou de onveiligheid in Mechelen zijn aangepakt zonder Vlaams Belang? Of de verloedering van de binnenstad? En wie anders dan het Vlaams Belang durft de islamisering aan te pakken?”
 1. Catherine François (55), Laurierlaan, Muizen
 Bediende
 
Sinds 2001 gemeenteraadslid waar ze de commissies Samenleving/Economie en Openbare werken/Mobiliteit volgt.
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 680
 
Quote: ”Ik hou mij in de eerste plaats bezig met de belangen van de handelaars. Zo probeer ik bvb. het stadsbestuur te overtuigen om geen festiviteiten te organiseren op top-koopdagen of bij openbare werken te veel hinder te veroorzaken. Ook de veiligheid van de klanten en de winkeliers draagt mijn belangstelling weg. Los daarvan hou ik mij ook bezig met de kleine en grote belang van Muizen.”
 
 1. Hans Keldermans (50), Boerenkrijgstraat, Mechelen
 Metaalarbeider, plaatsvervangend fractieleider
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 821
 
Quote: “Wij erkennen dat een Arabisch meubelstuk een meerwaarde aan ons interieur kan geven. Het kan echter niet de bedoeling dat iemand ons zou dwingen de helft van het meubilair te vervangen door Arabische meubels of het ganse interieur aan te passen aan dat ene Arabische meubelstuk. Dan is ons huis niet meer herkenbaar als onze eigen woonst”
 
 1. Ingrid Kluppels (44), Ter Doncklaan, Muizen
 Hoofdverpleegkundige, ocmw-raadslid
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 515
 
Quote: “Laat het OCMW weerkeren naar haar kerntaak en stop het pamperen van vreemdelingen! Geef onze oudere bevolking waar ze recht op hebben …. een betaalbare oude dag! Laat hun kinderen, die vaak zelf veel kosten hebben, niet opdraaien voor het onderhoud van hun ouders. Stop ook het massaal pamperen van OCMW-cliënten. Een groot deel ervan zet ons gewoon in het zak. Wij trappen er met open ogen in! Het wordt tijd dat het OCMW nu eindelijk eens echte controles gaat uitvoeren. Deze meerderheid keurde mijn voorstel voor het oprichten van een controle cel binnen het OCMW af. Dit heeft de Mechelaars al veel geld gekost hetgeen blijkt uit dossiers waar fraude wordt ontdekt.”
 
 1. Lieven Van Haelst (40), Velkgerstraat, Mechelen
 Ambtenaar, gemeenteraadslid
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 409
 
Quote:” Ik ben Vlaams Blok/Belang militant van het eerste uur. Van jongs af aan heb ik alle Vlaamsnationalistische watertjes doorzwommen: van de jeugdbeweging VNJ tot de studentenbeweging NSV en de Vlaams Blok Jongeren. Ik ben lid van vele Vlaamsnationale verenigingen. Als geboren Brusselaar ken ik de problemen van vervreemding en verloedering en wil ik Mechelen dat met een hoger aantal allochtonen dan de gemiddelde Vlaamse centrumstad kampt, hiervoor behoeden.
Als jonge vader van drie kinderen ben ik - zoals elke ouder - bezorgd om hun toekomst: thema’s als onderwijs, veiligheid en betaalbaar wonen liggen mij nauw aan het hart.”
 1. Monique Van Genechten (58), Hoveniersstraat, Mechelen
 Bediende, voorzitter logistiek bestuur Vlaams Belang Mechelen
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 242
 
Quote:” Na 37 jaar actief te zijn geweest in de privé-sektor. sta ik op het randje van mijn brugpensioen. De energie die ik nog in meer dan voldoende mate heb, wil ik nu besteden aan de belangen van de Mechelaar. Veiligheid, leefbaarheid en sociale rechtvaardigheid staan bovenaan de lijst. Eigen volk eerst is de prioriteit. Vandalisme, sluikstorten en alle vormen van overlast moeten -zonder uitzondering- efficiënt worden aangepakt. Als de Mechelaars mij de kans geven, wil ik daarvoor gaan.”
 
 1. Luc Bauweraerts (56), Mechelseweg, Hombeek
 Onderbureauchef NMBS
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 291
 
Quote: “Ik ben vooral begaan met de sociale voorzieningen voor onze eigen mensen. Dat is trouwens ook iets waar ik mij beroepshalve bij de NMBS holding veel mee bezig hou. Als de kiezer mij de kans geeft, wil ik ook het goede werk van Louis Goovaerts die met hart en ziel de belangen van Hombeek, Leest en Heffen ter harte neemt in de gemeenteraad verder zetten.”
 
 1.  Ann De prins (38), Paardenkerkhofstraat, Mechelen
 Redactiemedewerker Vlaams Belang Magazine
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 1.386
 
Quote: “In zowat alle steden en gemeenten is mobiliteit een belangrijke uitdaging. Dat is in Mechelen niet anders. Meer mensen zouden het openbaar vervoer moeten nemen. Tot daar de theorie. In de praktijk is het kerkhof met het nieuwe busplan niet meer bereikbaar met de bus.  Het westelijk stadsdeel wordt amper bediend. Er zijn geen rechtstreekse verbindingen meer tussen de deelgemeenten en de wijken. Iedereen zal moeten overstappen. De autoluwe binnenstad was een feit nog voor er voldoende randparkings waren. De rechtstreekse trein van Nekkerspoel naar Leuven werd afgeschaft ter compensatie van het dure Diabolo-project naar de luchthaven. Als we niet willen dat onze wegen volledig dichtslibben en de auto’s gewoon stilstaan, is er nood aan een doordachter mobiliteitsbeleid.”
 
 1. Joost Weyts (46), Frans Halsvest, Mechelen
 Notarisklerk, fractievoorzitter ocmwfractie Vlaams Belang Mechelen
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 279
 
Quote:”Als OCMW-raadslid vind ik het belangrijk dat ook de oudere Mechelaars zich blijven thuis voelen in onze stad.   Initiatieven die het thuis wonen als oudere vergemakkelijkt dienen behouden te blijven en indien mogelijk nog uitgebreid; denken we maar aan de maaltijdbedeling, schoonmaakhulp en gezinszorg.  Het bestaan van de diverse dienstencentra, bv. De Rooster en Den Abeel, dient te worden bekendgemaakt bij een breder publiek.
Het woonzorgcentrum ‘Hof van Egmont’ dient in de toekomst omgevormd worden tot een eigentijdse woonzorgsite met o.a. serviceflats en dagverzorgingscentra.” 
Een OCMW-uitkering dient alleen voor diegenen die het echt nodig hebben.  Fraude hieromtrent moet effectiever bestreden worden.”
 
 1. Sylvia Gysemans (41), Schorsmolenstraat, Mechelen
 Bejaardenhelpster, gemeenteraadslid
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 475
 
Quote: ” Vanuit mijn opleiding ben ik vooral bezig met de senioren daarom zetel ik ook in de commissie welzijn en algemene zaken veiligheid. Ik heb nog altijd de indruk dat ze onze oudere Mechelaars te snel in een rusthuis steken terwijl ze veel actiever zijn dan vroeger. Daarom vind ik veiligheid en welzijn heel belangrijk voor onze ouderen zodat ze zich veilig kunnen verplaatsen in hun wijk. Er zijn zoveel mogelijkheden om ze te helpen en daarvoor ga ik.”
 
 1. Koen Bosman (37), Veldenstraat, Mechelen
 Jurist - Ambtenaar FOD Financiën, zoon van oud-senator dokter Roger Bosman
 
 1. Nelly Maesen (68), Koningin Astridlaan, Mechelen
 Bejaardenhelpster op rust
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 275
 
Quote: “Het Vlaams Belang is voor mij de verpersoonlijking van de échte volkspartij. Bij ons geen BV’s, Bekende Vlamingen, maar GV’s, Gewone Vlamingen, die het opnemen voor andere gewone Vlamingen. Daar zet ik mij al een paar jaar voor in.”
 
 1. Louis Goovaerts (74), Mechelseweg, Hombeek
 Technicus op rust, gemeenteraadslid
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 578
 
Quote: “Iedereen kent me in mijn geboortedorp Hombeek als diegene die de problemen van Hombeek, Leest en Heffen systematisch op de agenda van de gemeenteraad plaatst. O.a. de wateroverlast die de laatste jaren Hombeek trof werd door mij meermaals aangekaart op de raad. Daar dient de raad voor: niet voor de politieke spelletjes tussen meerderheid en oppositie maar om de stad zo goed mogelijk te besturen en de echte problemen van de mensen aan te pakken.”
 
 1. Samuel Luyckx (23), Guldenbodemstraat, Mechelen
 Student politieke wetenschappen, voorzitter VBJ Mechelen
 
Quote: ”Ik kies voor de Vlaamse identiteit en de enige partij die deze identiteit echt verdedigd. Al bijna zo lang als ik leef trouwens en in bijzonder moeilijke omstandigheden. Als jongere kijk ik iedere dag aan tegen het failliet van de multiculturele samenleving, waarin ooit, mijn kinderen en kleinkinderen een zeer moeilijke tijd gaan beleven. Van mij zal niet gezegd worden dat ik mij niet geëngageerd heb. Ik ga concreet voor een bruisend en veilig Mechelen waarbij er ’s nachts nog uitgangsmogelijkheden zijn voor jongeren zonder dat ze in groep en tot de tanden gewapend over straat moeten lopen. Wij gaan niet wachten tot het te laat is. NU pakken we de problemen aan.”
 
 1. Piet Van Itterbeeck (47) Veemarkt, Mechelen
 Kok, gemeenteraadslid sinds 2002
 
Hoogste persoonlijke score bij de gemeenteraadsverkiezingen: 372
 
Quote: ” Als mensen zich veilig voelen op straat leeft een stad op. De economie groeit, de horeca floreert, mensen komen terug naar de stad wonen en zorgen voor een sociaal klimaat dat aangenaam is. Mechelen heeft alle troeven mee. Enkel de multiculturele nachtmerrie schept problemen. Laten we daar wat aan doen door duidelijk te maken dat Mechelen een Vlaamse stad is en door in te zetten op ONS cultureel erfgoed. De cavalcade geeft ons volgend jaar een goede kans om Mechelen in de verf te zetten. En even eerlijk zijn, JA aan een sterke politiemacht, maar niet enkel om de stadskas te spijzen met idiote GASboetes. Gerichte acties tegen rondtrekkende bendes, asociale hangjongeren en andere echte overlast, dat wil de Mechelaar.”
 
 1. Kimberley De Souter (22), Kleine Heide, Leest
 bediende
 
Quote: “Het zal mijn tijd wel duren. Wel, ik ben nog jong, mijn tijd zal het NIET duren. Hoe lang al worden wij als moderne jonge vrouwen lastig gevallen of nageroepen door groepjes moslims, die zich de koning van de straat wanen. Hoe lang zal het nog duren voor we effectief worden aangevallen en voor we de straat niet meer op durven? In sommige wijken van Londen is de shariawetgeving reeds ingevoerd en mogen vrouwen niet meer zonder hoofddoek of erger de straat op. Ik wil niet wachten tot het zover is. Daarom sta ik op de lijst van het Vlaams Belang.”
 
 1. Ronald Van den Brande                 veiligheidsagent
 2. Chantal Ruytjens                            verkoopverantwoordelijke
 3. Julie Verschueren                            zelfstandige
 4. Brigitte Nijsten                                 bediende
 5. Victor Rondas                                  gepensioneerde
 6. Nadia Laamiri                                  hotelbediende
 7. Rik Van Nieuwenborgh                  gepensioneerde
 8. Nancy Nijsten                                   bediende
 9. Theo Van den Heuvel                      kinesist
 10. An Veugelen                                     huishoudhulp
 11. Mathilde Bernaerts                          gepensioneerde
 12. Michel Saey                                      bediende
 13. Carine Hofmans                              huisvrouw
 14. Erik Daans                                       tuinaanlegger
 15. Gerda Sluyts                                                verkoopster
 16. Steven De Maeyer                            arbeider
 17. Joanna Ven                                      bejaardenhelpster
 18. Christiane Kenis                              horecapersoneelslid
 19. Richard Bosman                              bediende
 20. Pascale Vanmeenen                         kinderverzorgster
 21. Daniel Bolchakov                             bediende iprospect
 22. Estelle Sanders                                 secretaresse
 23. Willy Van Kelst                                politie inspecteur op rust
 24. Beatrice Van Langhenhove                        tolk
 25. Leona Beeckmans                            horeca uitbaatster
 26. Marie-Lou Van Malder                  zaakvoerster
 
 1. Willem Kluppels (70), O.L.Vrouwstraat, Mechelen
 Zaakvoerder op rust, gemeenteraadslid, afdelingsvoorzitter Vlaams Belang Mechelen
 
Quote: ”Als geboren en getogen Mechelaar koos ik jaren geleden voor het Vlaams Belang. Dat was geen gemakkelijke maar wel een logische keuze: ik zag mijn stad altijd meer verkommeren, de onveiligheid en de vervreemding toenemen. Wat toen een logische keuze was is het vandaag nog altijd. Dankzij Vlaams Belang werd de onveiligheid aangepakt en kwam de herwaardering van de stadskern op gang. Dankzij Vlaams Belang zal morgen de strijd tegen de islamisering een punt op de agenda zijn. Wij zijn er niet voor de postjes, maar voor U.”


Frank Creyelman
Vlaams volksvertegenwoordiger
Wil u ook een webstek als deze voor uw afdeling, district, koepel of regio?